AMS Design Studio

Pri návrhu

Návrh/projekt interiéru

Pri návrhu zohľadňujeme nielen estetické kritériá ale tiež adresnosť a kontext riešenia, prevádzkové požiadavky, technológiu výroby, ergonómiu… a tisíc iných kamienkov súvislostí, kamienkov mozaiky, ktoré správne poskladané vedú k dobrému výsledku.

Súbor výkonov, ktoré realizuje interiérový architekt/dizajnér pri návrhu interiéru (PDF)

Návrh ceny projektovej dokumentácie interiéru (PDF)

Návrh zmluvy za projektovú dokumentáciu interiéru (PDF)

Naše referenčné projekty bytových interiérov

Naše referenčné projekty ostatných interiérov