AMS Design Studio

Administratívno-obchodné centrum, Trenčín

Administratívna budova a centrálny sklad pre SR

Zasadacia miestnosť Mestského úradu, Banská Bystrica

Hotel Astrum Laus, Levice