AMS Design Studio

Realizácie komplexných interiérov na kľúč

Realizácia komplexných interiérov na kľúč

Pri realizácii interiérov kladieme dôraz na kvalitu a prepracovanosť detailu. Po dôslednej

príprave a vyšpecifikovaní realizačnej ponuky je našim poslaním dielo zhotoviť presne a do

detailu tak ako bolo navrhnuté. Klient sa nemusí zaoberať kontrolou procesu realizácie, môže

sa venovať vlastnému biznisu. Viac sa dozviete z priložených súborov na stiahnutie.

Výklad pojmov, tvorba ceny za dodávku a priebeh dodania komplexného interiéru (PDF)

Návrh zmluvy za dodávku interiéru (PDF)

Naše referenčné realizácie interiérov